Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu utworzenia licznika odwiedzin. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz zablokować akceptowanie cookie.


SERWIS GWARANCYJNY


Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:

    1. Reklamujący powinien dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj oraz objawy usterki.

    2. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć wraz z reklamowanym sprzętem podbitą Kartę Gwarancyjną, paragon lub fakturę zakupu oraz wszystkie elementy które były na wyposażeniu urządzenia.

    3. Serwis wydaje Reklamującemu dokument - Zgłoszenie Reklamacyjne - który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu.

    4. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć kompletny oraz zapakowany w oryginalne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, wypełniacze amortyzacyjne itp.).

    5. Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby gwarancyjne.

    6. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Reklamującemu na postawie Zgłoszenia Reklamacyjnego.

    7. Reklamujący otrzymuje Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej.

    8. Serwis Gwaranta zastrzega prawo odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany w postaci: wytarć, skreśleń itp.

    9. W okresie objętym gwarancją, wszelkie wady będą usunięte bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych.


Gwarancją nie są objęte:

    1. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu.

    2. Uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji sprzętu.

    3. Numer seryjny reklamowanego sprzętu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu na Karcie Gwarancyjnej.

Licznik odwiedzin: